PİRELER

PİRELER

Dünyada 2250 türü mevcut olup insanı en çok hayvan,  insan, toz ve kuş piresi rahatsız eder. Yaşam süreleri 2 – 3 yıl kadardır. Çok çabuk popülasyon oluşturup 2000 yavruya ulaşabilir. Yumurtalamak için kan emerler. Geceleri uyumaz ısırırlar ve ısırdıkları yerde noktalar meydana gelir.

Siyah kahverengi, 2 mm boyunda, katlı yapılı, 6 bacaklı olup vücudunda ve bacaklarında kılları bulunur.  Pireler zıplama yetenekleriyle tanınırlar ve 20 cm yatay 40 cm dikey zıplayabilirler.

En çok hayvanların dinlenme yerlerinde görülürler. Tifus, veba, tularemi ve  bazı paraziter hastalıkların yayılmasında rol oynarlar.