Pest Kontrol Belgesi

Pest Kontrol Belgesi

Residuel Insektisitler

Residual Insektisitler uygulamadan önce su ile seyreltilerek kullanılır.Residual Insektisitler, haşerelerin aktif olduğu yüzeylere direkt olarak uygulanır. Tipik olarak, mutfak ekipmanlarının ( fırınlar, buzdolapları, vb. ) altı,kalorifer peteklerinin arkası örnek verilebilir.Residual Insektisit uygulaması, pulvarizatörler vasıtası yada atomizörler ile sağlanır.İşlem yapılan yüzeye yerleşen insektisit zerreciklerindeki su içeriği çabuk bir şekilde buharlaşarak aktif kimyasalın kristal muhafazasını terk eder.Normal şartlar altında, kimyasalın etkinlik süresi bir kaç haftadır.

Residual Insektisit uygulanmadan önce, uygulanacak alanın yiyecek kalıntıları ve döküntülerinden arındırılmaları ve temizlenmeleri gerekmektedir.

Jel Insektisitler

Jel insektisitler hamam böceği aktiviteleri kontrolünde kullanılır.Jel uygulaması direkt olarak hamam böceklerinin potansiyel yuvalandıkları yerlere, örneğin; duvarlardaki çatlak/kırık fayanslara yapılır.Jel, diğer maddelerle kimyasal reaksiyona girmez ve uygulaması esnasında özel bir şart gerektirmez.

Ultra Low Volume “ULV” Insektisitler

ULV insektisitler, çuvallanmış yiyeceklerdeki ( hububat, bakliyat, vb. ) depolanan ürün haşereleri için, insektisitin istilaya karşı istenildiği noktaya kadar ulaşarak içerisine nüfus edebilecek alanlarda kullanılabilir.Bir ULV insektisit, elektrikli veya motorlu aplikatör ile uygulanır.İşlem yapılacak alanın, tüm personelden arındırılması ve kapı/pencerelerin kapalı olması gerekmektedir.ULV insektisit, hava olan tüm yerlere çok küçük zerrecikler halinde dağılır.ULV insektisit havadan ağır olması sebebi ile yaklaşık 1 saat içerisinde yere çöker.ULV insektisit yerle temas ettiği anda çok çabuk kırılır ve herhangi bir residual etkisi göstermez.Ürün üzerindeki etikette belirtilen süre içerisinde, uygulama alanına emniyetli bir şekilde tekrar girilebilir.

Yalıtım

Bir çok haşere, ışıktan hoşlanmaz ve binalardaki çatlak ve dar malzemelerin avantajından yararlanırlar.Bu hamam böcekleri için en çok bilinen öğelerdir.Önlem olarak; kırık/çatlak fayansla kaplı duvarların onarılması, boru ve kabloların etrafının duvar geçişlerinde kapatılması, kapı ve pencere çerçevelerinin etraflarının kapatılması vb.gibi ifade edilebilinir.

Rodentisitler

Kemirgen mücadelesinde kullandığımız rodentisitler temel olarak antikoagulantların birinci ve ikinci jenerasyonları olup, genelde mum blok ve granül formundadır.Bu rodentisitler plastik yemleme istasyonları içinde kullanmaktadır.

Aktivitenin görüldüğü istasyonlarda rodentisit ilavesi yapılır.Daha sonra aktivite kesilinceye kadar bu uygulamaya belirli periyodlarla devam edilir. Eğer mum blok kullanılmış veya bir parçası yenmiş ise, blok ters çevrilmek sureti ile kullanılmamış kısmı kullanıma sunulabilir. Aktivitenin büyük olduğu düşünüldüğü durumlarda ise, geçici ek monitörler monte edilebilir. Aktivite bittiğinde ilave veya sabit monitörler kaldırılabilirler.

Tuzaklar

Kemirgenler, zaman zaman “yemden çekingenlik” diye bilinen davranış alışkanlığını geliştirirler. Bunun anlamı; kemirgene her ne rodentisit yemi sunarsanız sunun, bununla beslenmeyi red edecektir. Bu durumlarda ve topluma açık yerlerde (örneğin bir restoranda yemek salonunda) gerektiğinde kemirgenin bu alanlardan çıkarılması için alternatif kontrol metotları kullanılacaktır.

Bu durumlarda yapışkan tuzaklar kullanır. Bu tuzak bir parça mukavvanın üzerine sürülmüş yapışkandan ibarettir. Bu tuzaklar, kemirgenlerin nerelerde olduğu, nerelerde olabileceği, nerelerde gezdiği yerlerde ve kemirgenleri durdurma çalışması kemirgenin yapışkana teması ile gerçekleşir. Bu tuzaklar sürekli kontrol edilir.

Yalıtım

Kemirgenlerin yüksek popülasyonda olduğu lokal çevrelerde, işletmeler dışarıdan istilaya mütemadiyen uğrayabilir. Rodentisit in veya tuzakların kullanımı tek başına mücadelede yeterli olmayabilir. Bu durumlarda en önemli şey potansiyel giriş noktalarının kapatılmasıdır. Fare için 6 mm.’lik bir açıklık giriş için yeterli olacaktır. En fazla bilinen geçiş noktaları duvarlar, dışarıya çıkan boru/kablo geçişleri ve dışarıdaki kapıların çevreleridir. Kapıların altlarının yalıtımı, naylon kapı altı fırçaları ve geçişlerdeki boru/kablo etrafında çimento ile duvarın kapatılması ile gerçekleşir.