Menu

0216 575 54 46 [email protected]

Blog

KEMİRİCİLER

19 Temmuz 2010

Rodentia takımında bulunan 35 familya altında 389 cinse bağlı 1700 kadar kemirici türü vardır. Bunlar içerisinde fare, sıçan, hamster, sincap ekonomik öneme sahiptirler. Kemiricilerin dokunma ve duyu alma hisleri çok gelişmiştir. Ayrıca çok iyi koşar, sıçrar ve tırmanırlar. Koloni...

Continue reading...

DropCode Software Ltd